„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski
Brzesko, dnia 14.12.2017
Dotyczy: „Poprawa konkurencyjności i rozwój innowacyjności CMRiS Medyk w Brzesku przez zakup sprzętu medycznego oraz montaż systemów OZE".
W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym z dnia 05.12.2017r. ogłoszonym w portalu ogłoszeniowym ARiMR uprzejmie wyjaśniam co następuje:
Działając imieniem Firmy pn. Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk spółka z o.o. z siedzibą: PI. Kupiecki 4, 32-800 Brzesko, uprzejmie informuję, że najkorzystniejszą ofertę na dostarczenie i montaż sprzętu medycznego złożyła firma Olympus Polska Sp. z o.o. Ul. Suwak 3 , 02-676 Warszawa, która otrzymała łącznie 100 punktów.
Z poważaniem:
Prokurent Samoistny
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ i STOMATOLOGII MEDYK Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Plac Kupiecki 4 ''1.14 68 53 800 NIP 8691982799
Centrum Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Medyk spółka z o.o. w Brzesku

 

PISMO Z DNIA 14.12.2017

 

Początek strony